2/2/07

Freeware and Opensource Files

Joomla-гийн сайт дээрээс free.indozine.com (http://free.indozine.com) сайтын тухай олж мэдлээ. Энэ сайт дээр вэб дээрх freeware and Opensource файлуудын жагсаалтыг тавьж байх юм байна. Одоогоор Joomla, WordPress, Snews, TextPattern, Drupal, OpenOffice гэх мэт олны танил сайтуудаас гадна антивирусын болон зураг хостинг хийдэг хэрэглэгдэхүүнүүдийн талаар танилцуулсан байна.

No comments: