12/23/06

Цаг нөгцөөхөд хамгийн тохиромжтой сайтууд

PC World цаг нөгцөөхөд хамгийн тохиромжтой сайт Бест 15 ийг шалгаруулжээ:
Жагсаалтын тэргүүнд YouTube зогсч. Энэ ч ойлгомжтой, завтай үед нэг л мэдэхэд ийшээ орчихсон байдаг. Харин мэдэхгүй сайтууд их байх шиг байна. Тоглоомын төрлийн сайтууд хэд хэд байна.
 1. YouTube.com
 2. Craigslist.org
 3. Fark.com
 4. The Internet Movie Database
 5. Flickr.com
 6. Reddit.com
 7. Microsoft Virtual Earth 3D Beta
 8. Triplets and Us
 9. RuneScape
 10. Rotten Tomatoes
 11. Moola.com
 12. AOL In2TV
 13. HOT or NOT
 14. Pogo.com
 15. What Would Tyler Durden Do?
Лавлагаа:
MediaPub

No comments: