12/29/06

RSS Reader

Вэб 2.0 үеийн “RSS feed хэмээх ойлголт гарч ирснээр хэрэглэгчдийн интернетээс хэрэгтэй мэдээгээ олж унших үйл ажиллагаа асар ихээр хөнгөвчлөгдсөн гэж хэлж болно. Хуучин шиг өөрийн дуртай вэбүүдийн жагсаалтаар үе үе айлчлан шинээр мэдээлэл нэмэгдсэн эсэхийг гар аргаар шалгаж үздэг байсан бол “RSS feed-ийн ачаар тэгэх шаардлагагүй болсон. RSS reader-ийг ашиглан дуртай вэбнийхээ холболтыг бүртгүүлчихэд автоматаар бүх бүртгэгдсэн вэбийн шинэчлэлийн тухай мэдээллийг real-time аар аваад байх боломжтой. Вэб ашигладаг хүн бүр өөрийн гэсэн RSS Reader тэй байж өөрийн дуртай сайтуудын жагсаалтыг үүсгэсэн байх нь энэ цагийн хамгийн энгийн соёл болсон байна.

Вэбээр мэдээлэл хайж явтал дараахь 20 RSS reader-ийн жагсаалтыг олов:

· Bloglines* -- 19.49%;

· NetNewsWire -- 10.07%;

· iTunes -- 9.53%;

· Firefox Live Bookmarks -- 7.25%;

· iPodder -- 7.17%;

· My Yahoo* -- 6.68%;

· FeedDemon -- 4.23%;

· NewsGator Online* -- 3.83%;

· Reader not identified -- 3.07%;

· Pluck -- 2.07%;

· SharpReader -- 1.91%;

· iPodderX -- 1.77%;

· Thunderbird -- 1.75%;

· Safari RSS -- OS X Tiger -- 1.75%;

· LiveJournal -- 1.44%;

· NewsGator Outlook Edition -- 1.27%;

· Apple CFNetwork Generic Client -- 1.21%;

· RSS Bandit -- 0.99%;

· Opera RSS Reader -- 0.90%, and

· Sage -- 0.82%.

Лавлагаа:

http://vancouvergo.com/articles/?p=52

http://itmanagement.earthweb.com/columns/executive_tech/article.php/3517646

http://www.techcrunch.com/2006/03/30/the-state-of-online-feed-readers/

http://www.readwriteweb.com/archives/rich_rss_reader.php

1 comment:

Buyantsogtoo, Ts. said...

Миний хувьд Блоглайнс-ийг сүүлийн үед ашиглаж байна. ер нь боломжийн. бас Гүүгл алертийг ашиглаж байна.